روزه داری متفاوت آتش نشان ها

ماه رمضان در چند سال اخیر، طولانی ترین روزهای خود در ایران را سپری می کند و همین موضوع قدری به سختی روزه داری افزوده است اما افرادی هستند که این سختی برایشان بیشتر از دیگران است با اینحال از روزداری لذت می برند.

روزه داری متفاوت آتش نشان ها

پرواز خارجی