منطقه تاریخی طبیعی کاظم داشی - ارومیه

مجتبی اسماعیل زاد

کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.اثر باستانی قالا داشی یا کاظم داشی در روستای گورچین قلعه در ۷۰ کیلومتری ارومیه واقع است که در زمان‌های مختلف از جمله جنگ جهانی اول پناهگاه اهالی هفت روستای اطراف بوده‌است و نام آن به یاد «کاظم خان»، فرمانده افراد محافظ روستا که خود اهل قوشچی بوده نامگذاری شده‌است. نام اصلی کاظم داشی در اصل قالا داشی می‌باشد و در قدیم به قیرخلار (۴۰ نفر) نیز معروف بوده‌است.

کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
اثر باستانی قالا داشی یا کاظم داشی در روستای گورچین قلعه در ۷۰ کیلومتری ارومیه واقع است که در زمان‌های مختلف از جمله جنگ جهانی اول پناهگاه اهالی هفت روستای اطراف بوده‌است و نام آن به یاد «کاظم خان»، فرمانده افراد محافظ روستا که خود اهل قوشچی بوده نامگذاری شده‌است. نام اصلی کاظم داشی در اصل قالا داشی می‌باشد و در قدیم به قیرخلار (۴۰ نفر) نیز معروف بوده‌است.
به روایت کهن سالان روستا در زمان‌های قدیم عده‌ای (گویا ۴۰ نفر) از دست حاکم ظالم منطقه فرار کرده و مدتی در این محل پناه گرفته‌اند و به همین مناسبت تا قبل از جنگ جهانی اول و حضور کاظم خان در این محل به اسم قیرخلار و نیز قالاداشی (نام روستای گورچین قلعه در خود روستا و روستاهای اطراف به قالا و گورچین قالا معروف است) معروف بوده‌است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
منطقه تاریخی طبیعی کاظم داشی - ارومیه
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
اثر باستانی قالا داشی یا کاظم داشی در روستای گورچین قلعه در ۷۰ کیلومتری ارومیه واقع است که در زمان‌های مختلف از جمله جنگ جهانی اول پناهگاه اهالی هفت روستای اطراف بوده‌است و نام آن به یاد «کاظم خان»، فرمانده افراد محافظ روستا که خود اهل قوشچی بوده نامگذاری شده‌است. نام اصلی کاظم داشی در اصل قالا داشی می‌باشد و در قدیم به قیرخلار (۴۰ نفر) نیز معروف بوده‌است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
به روایت کهن سالان روستا در زمان‌های قدیم عده‌ای (گویا ۴۰ نفر) از دست حاکم ظالم منطقه فرار کرده و مدتی در این محل پناه گرفته‌اند و به همین مناسبت تا قبل از جنگ جهانی اول و حضور کاظم خان در این محل به اسم قیرخلار و نیز قالاداشی (نام روستای گورچین قلعه در خود روستا و روستاهای اطراف به قالا و گورچین قالا معروف است) معروف بوده‌است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
منطقه تاریخی طبیعی کاظم داشی - ارومیه
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
کاظم داشی یا کاظیم داشی قبلاً و موقعی که آب در یاچه ارومیه کم نشده بود به صورت شبه جزیره‌ای بود که با یک آبراه کم عرض به خشکی متصل می‌شد ولی اکنون تقریباً جزئی ازخشکی شده و به عبارتی کمی از آن به دریا چسبیده است.
قلعه کاظم داشی در حدود ۵/۱ کیلومتری شرق روستای گورچین واقع شده‌است که در محل به قالاباشی معروفیت دارد.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
قلعه کاظم داشی در حدود ۵/۱ کیلومتری شرق روستای گورچین واقع شده‌است که در محل به قالاباشی معروفیت دارد.
منطقه تاریخی طبیعی کاظم داشی - ارومیه
کاظم داشی یا کاظیم داشی قبلاً و موقعی که آب در یاچه ارومیه کم نشده بود به صورت شبه جزیره‌ای بود که با یک آبراه کم عرض به خشکی متصل می‌شد ولی اکنون تقریباً جزئی ازخشکی شده و به عبارتی کمی از آن به دریا چسبیده است.
کاظم داشی یا کاظیم داشی قبلاً و موقعی که آب در یاچه ارومیه کم نشده بود به صورت شبه جزیره‌ای بود که با یک آبراه کم عرض به خشکی متصل می‌شد ولی اکنون تقریباً جزئی ازخشکی شده و به عبارتی کمی از آن به دریا چسبیده است.
کاظم‌داشی تکه سنگ بزرگ و جزیره‌وار در شمال غربی دریاچه ارومیه است.
قلعه کاظم داشی در حدود ۵/۱ کیلومتری شرق روستای گورچین واقع شده‌است که در محل به قالاباشی معروفیت دارد.