آبشار لونک - گیلان

محمد رنجبر

آبشار لونک در منطقه جنگلی کوهستانی پس از شهر سیاهکل مجاور جاده زیبای سیاهکل به دیلمان واقع شده و فاصله آن تا شهر سیاهکل حدود ۲۵ کیلومتر است.این جاده از جنوب سیاهکل بعد از گذشتن از شالیزارهای سرسبز و زیبا و باغ های چای و عبور از آبشار لونک به جنگل های سیاهکل وارد می شود. در این منطقه می توان به جنگلهای طبیعی حاشیه مسیر سیاهکل به دیلمان باغات چای، رودخانه بسیار زیبا با آب بسیار خنک در تابستان و منطقه سرسبز دیلمان اشاره نمود.

آبشار لونک در منطقه جنگلی کوهستانی پس از شهر سیاهکل مجاور جاده زیبای سیاهکل به دیلمان واقع شده و فاصله آن تا شهر سیاهکل حدود ۲۵ کیلومتر است.
همچنین درختان سربه فلک کشیده راش، ممرز، توسکا، خرمندی، انجیری، رستنی ها گوناگون و گلهای رنگارنگ پیرامون‌ آبشارلونک و همچنین آب ‌و هواى‌ مساعد، زیبایى‌ و جذابیت‌ ویژه ‌اى‌ به‌ این‌ آبشار بخشیده‌ است
در این منطقه می توان به جنگلهای طبیعی حاشیه مسیر سیاهکل به دیلمان باغات چای، رودخانه بسیار زیبا با آب بسیار خنک در تابستان و منطقه سرسبز دیلمان اشاره نمود.
آبشار لونک - گیلان
همچنین درختان سربه فلک کشیده راش، ممرز، توسکا، خرمندی، انجیری، رستنی ها گوناگون و گلهای رنگارنگ پیرامون‌ آبشارلونک و همچنین آب ‌و هواى‌ مساعد، زیبایى‌ و جذابیت‌ ویژه ‌اى‌ به‌ این‌ آبشار بخشیده‌ است
در این منطقه می توان به جنگلهای طبیعی حاشیه مسیر سیاهکل به دیلمان باغات چای، رودخانه بسیار زیبا با آب بسیار خنک در تابستان و منطقه سرسبز دیلمان اشاره نمود.
همچنین درختان سربه فلک کشیده راش، ممرز، توسکا، خرمندی، انجیری، رستنی ها گوناگون و گلهای رنگارنگ پیرامون‌ آبشارلونک و همچنین آب ‌و هواى‌ مساعد، زیبایى‌ و جذابیت‌ ویژه ‌اى‌ به‌ این‌ آبشار بخشیده‌ است
، زیبایى‌ این‌ منطقه‌ در بهار و تابستان ‌وصف ‌ناپذیر است که باعث شده این آبشار به‌ یکى‌ از جاذبه‌ هاى ‌توریستى‌ مهم‌ استان‌ حتی ایران‌ تبدیل‌ شود.
در این منطقه می توان به جنگلهای طبیعی حاشیه مسیر سیاهکل به دیلمان باغات چای، رودخانه بسیار زیبا با آب بسیار خنک در تابستان و منطقه سرسبز دیلمان اشاره نمود.
آبشار لونک در منطقه جنگلی کوهستانی پس از شهر سیاهکل مجاور جاده زیبای سیاهکل به دیلمان واقع شده و فاصله آن تا شهر سیاهکل حدود ۲۵ کیلومتر است.
، زیبایى‌ این‌ منطقه‌ در بهار و تابستان ‌وصف ‌ناپذیر است که باعث شده این آبشار به‌ یکى‌ از جاذبه‌ هاى ‌توریستى‌ مهم‌ استان‌ حتی ایران‌ تبدیل‌ شود.
آبشار لونک - گیلان
آبشار لونک در منطقه جنگلی کوهستانی پس از شهر سیاهکل مجاور جاده زیبای سیاهکل به دیلمان واقع شده و فاصله آن تا شهر سیاهکل حدود ۲۵ کیلومتر است.
آبشار لونک - گیلان
، زیبایى‌ این‌ منطقه‌ در بهار و تابستان ‌وصف ‌ناپذیر است که باعث شده این آبشار به‌ یکى‌ از جاذبه‌ هاى ‌توریستى‌ مهم‌ استان‌ حتی ایران‌ تبدیل‌ شود.
آبشار لونک - گیلان
آبشار لونک - گیلان