محمد رنجبر

آبشار لونک در منطقه جنگلی کوهستانی پس از شهر سیاهکل مجاور جاده زیبای سیاهکل به دیلمان واقع شده و فاصله آن تا شهر سیاهکل حدود ۲۵ کیلومتر است.این جاده از جنوب سیاهکل بعد از گذشتن از شالیزارهای سرسبز و زیبا و باغ های چای و عبور از آبشار لونک به جنگل های سیاهکل وارد می شود. در این منطقه می توان به جنگلهای طبیعی حاشیه مسیر سیاهکل به دیلمان باغات چای، رودخانه بسیار زیبا با آب بسیار خنک در تابستان و منطقه سرسبز دیلمان اشاره نمود.

17 / 1


بلیط قطار