وحید احمدی

همایش منهای خیابان ویژه کودکان کار توسط موسسه خیریه زندگی خوب و با حمایت قرارگاه خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد. در این همایش ۴۰ نفر از کودکان کار‌ تحت پوشش زندگی خوب برای نخستین‌بار در کشور به همت زندگی خوب از چرخه کار خارج شدند.

29 / 1


بلیط قطار