طبیعت ییلاقی گیلان

علیرضا وثیق انصاری

ییلاق به مناطق سردسیری که عشایر در کوچ سالانه خود به عنوان اقامتگاه بهاره و تابستانه انتخاب می‌کنند گفته می‌شود.ییلاقات گیلان در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای تصویری از بهشت روی زمین هستند که در روزهای گرم و شرجی تابستان، خنکای لذت بخشی را به گردشگران هدیه می‌کنند.ییلاق‌های تالش ؛ ماسوله جنوبی‌ترین ییلاق تالش و پس از آن ییلاق‌های ماسال واولَسِبِلانگاه قرار دارند. ییلاق سوباتان وییلاق شکردشت در مرکز کوههای تالش واقع است.

ییلاق بیلگادول در شهر ماسال و در ارتفاع هزار و ۸۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد.
طبیعت ییلاقی بیلگادول و ایجاد دریاچه ابر
طبیعیت ییلاق ماسال
طبیعت ییلاق ماسال
طبیعت ییلاق ماسال
طبیعت ییلاق سوباتان
طبیعت ییلاق سوباتان
طبیعت ییلاق سوباتان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
روستای ییلاقی «اولسبلانگاه» در ۲۵ کیلومتری جنوب ماسال و در ارتفاع هزار و ۸۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد.
دشت گل های شقایق در منطقه سوباتان
احمد روستایی در حال آوردن غذای دام از جنگل
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاق سوباتان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طبیعت ییلاقی گیلان
طلوع خورشید در منطقه ییلاقی شکردشت
طبیعت ییلاقی گیلان