همایش مدیران ارشد وزارت دفاع صبح امروز سه شنبه ۱۹ تیرماه با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع برگزار شد.

11 / 1


بلیط قطار