مرتضی صالحی

عصر سه شنبه ۱۹ تیر فاز سه خط یک قطار شهری اصفهان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مدیران شهری و استانی به صورت رسمی افتتاح شد.

13 / 1


بلیط قطار