همایش دختران انقلاب

محمدمهدی دورانی،امین آهویی

همایش دختران انقلاب با حضور باشکوه جوانان انقلابی و جمعی از خانواده شهدا، همزمان با روز عفاف و حجاب در امامزاده صالح(ع) تجریش و حسینیه شهید همت تهران برگزار شد.

سخنرانی خواهرزاده مسیح علینژاد در همایش دختران انقلاب
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
خواهر و خواهرزاده مسیح علینژاد در همایش دختران انقلاب
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
خانواده شهید محسن حججی
علی اکبر رائفی پور پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی
علی اکبر رائفی پور پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
خواهر و خواهرزاده مسیح علینژاد در همایش دختران انقلاب
مداحی امیر عباسی
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
سخنرانی خواهرزاده مسیح علینژاد در همایش دختران انقلاب
سخنرانی خواهر مسیح علینژاد در همایش دختران انقلاب
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
خانواده شهید محمدحسین حدادیان
همسر شهید مصطفی احمدی روشن
خواهر مسیح علینژاد در همایش دختران انقلاب
همایش دختران انقلاب
همایش دختران انقلاب در حسینیه شهید همت
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
سیده فرشته حسینی شاعر در همایش دختران انقلاب - امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش
همایش دختران انقلاب در امامزاده صالح(ع) تجریش