اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران- همدان

عبدالرحمان رأفتی

اجلاس دو روزه سفرای خارجی در همدان با حضور حدود ۵۰ سفیر و نماینده خارجی و مسئولان و نمایندگان کشوری و استانی وبا رویکرد رویداد فراملی همدان ۲۰۱۸ برگزار شد.این اجلاس در راستای انتخاب همدان در میزبانی دو رویداد مهم پایتخت گردشگری آسیا از سوی سازمان گردشگری جهانی در سال ۲۰۱۸ تدارک دیده شده بود.

اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
 آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی نماینده ولی فقیه استان همدان و محمد ناصر نیکبخت استاندار همدان اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
عنوان اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
سخنرانی آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی نماینده ولی فقیه استان همدان در اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
سخنرانی آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی نماینده ولی فقیه استان همدان در اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
عنوان اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
عنوان اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
سخنرانی محمد ناصر نیکبخت استاندار همدان در اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
عنوان اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
عنوان اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
سخنرانی آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی نماینده ولی فقیه استان همدان در اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران
اجلاس مشترک مسئولان کشوری و سفرای خارجی مقیم ایران