عبدالرحمان رأفتی

اجلاس دو روزه سفرای خارجی در همدان با حضور حدود ۵۰ سفیر و نماینده خارجی و مسئولان و نمایندگان کشوری و استانی وبا رویکرد رویداد فراملی همدان ۲۰۱۸ برگزار شد.این اجلاس در راستای انتخاب همدان در میزبانی دو رویداد مهم پایتخت گردشگری آسیا از سوی سازمان گردشگری جهانی در سال ۲۰۱۸ تدارک دیده شده بود.

20 / 1


بلیط قطار