نشست خبری سفیر ترکیه در تهران

حامد ملک‌پور

نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران صبح امروز یکشنبه ۲۴ تیر به مناسبت دومین سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه در سفارت این کشور برگزار شد.

ورود رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران به محل نشست خبری
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
نشست خبری رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران
رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران در پایان نشست خبری
رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران در پایان نشست خبری