آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان

عبدالرحمان رأفتی

مراسم یادواره شهدای استان همدان در عملیات رمضان با حضور پیکر دو شهید تازه تفحص شده و سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حسینیه امام (ره) همدان برگزار شد.

مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان  سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانآیت الله غیاث الدین طه محمدی نماینده ولی فقیه در استان همدان و سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانسردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانسخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانمراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانمراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانمراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانمراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان سخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانمراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانسخنرانی آیت الله غیاث الدین طه محمدی نماینده ولی فقیه در استان همدان در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانمراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدانسخنرانی سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان - همدان
فلای تو دی