جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

حامد ملک‌پور

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد با دستور کار استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در پایان این جلسه، وکلای ملت با ۱۲۹ رأی مثبت، ۱۱۱ رای منفی و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ رأی مأخوذه، رأی اعتماد خود را از علی ربیعی پس گرفتند.

ورود علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
ورود علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
اعتراض علیرضا محجوب در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
محمدرضا عارف در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
سخنرانی مسعود پزشکیان در مخالفت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سخنرانی مسعود پزشکیان در مخالفت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
اعتراض مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سخنرانی علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود
رای‌گیری از نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
رای‌گیری از نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
رای‌گیری از نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی