در حاشیه جلسه هیئت دولت

محمد حسن‌زاده

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
عکس یادگاری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت
عکس یادگاری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت
حجت الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و شهیندخت ملاوردی دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی در حاشیه جلسه هیئت دولت
منصور غلامی وزیر علوم و سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری و سورنا ستاری در حاشیه جلسه هیئت دولت
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت
سید محمدعلی افشانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت
رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و سید محمدعلی افشانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت
در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت