نماز جمعه تهران

مسعود شهرستانی

نماز جمعه این هفته‌ تهران به امامت آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در مصلی تهران برگزار شد.

 آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
 آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
سردار حاجی زاده در نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
حجت الاسلام دعایی در نماز جمعه تهران
سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران
نماز جمعه تهران