آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

رونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زن

نسل جدید موشک‌های نقطه زن با نام موشک فاتح مبین با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع رونمایی شد.

رونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زنرونمایی از نسل جدید موشک‌های نقطه زن
فلای تو دی