پوریا ترابی

"گلتاج خداقلی زاده"۶۷ ساله، ساکن روستای دِرَو از پیرترین روستاهای توابع شهر خلخالِ استان اردبیل است. دِدِ گلی دو سال است که همسر خود را از دست داده است (دِدِ به زبان تاتی یعنی مادر) و با وجود اینکه ، ۹ بار حس مادری را تجربه کرده ، روزهای خود را به تنهایی با مستمری کمیته امداد و مشغول باغی میگذراند که مصون از کم آبی های اخیر و سرمازدگی نبوده است .در روزهایی که مهمان گلی خانم بودم ، عروسی اقوام بهانه ای شده بود تا دِدِ با فرزندانش تجدید دیدار کند و بعد از چند ساعت دوباره به روزمرگی خود بازگردد .

17 / 1


بلیط قطار