نامه آملی لاریجانی به رهبر انقلاب درباره مجازات مفسدان چه اهمیتی دارد؟

چندی پیش انتشار خبر نامه آیت الله آملی لاریجانی به رهبر انقلاب به منظور استجازه درباره تغییر بخش هایی از آیین دادرسی و قوانین مجازات مفسدان اقدامی عادی جلوه داده شده و مورد انتقاد قرار گرفت. حسین شمسیان وکیل دادگستری اهمیت این نامه را توضیح می دهد.

.

پرواز خارجی