غلامرضا احمدی

اعیاد فطر و قربان دو عید مهم میان مسلمانان جهان می باشد.اعیاد ی که به اعتقاد شیعه و سنی فرصت حضور در نماز یعنی اجابت یک ماه عبادت یا قبولی قربانی و پذیرش آن از سوی خداوند.ترکمن ها در روز عید با پوشیدن لباس های فاخر و نو برای اقامه نماز به عید گاه می روند همراه با قالیچه ، نمد یا سجاده ای که زیر پایشان بگذارند. هنر دست زنان ترکمن نمادی است در این روز از حضوری ، غیابی .مجموعه ی حاضر پرتره های است از نمازگزاران در بندر ترکمن ./توضیح : تصاویر مربوط به عید قربان سال ۹۷ نیست/

28 / 1


بلیط قطار