عبدالرحمن رافتی

در استانه رویداد بین المللی ۲۰۱۸ در همدان نمایشگاه بین المللی صنایع دستی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور و چندین کشور خارجی از تاریخ ۳۰ مرداد الی ۳ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی همدان دایر شده است.

21 / 1


بلیط قطار