قهرمانی تیم‌های ملی کبدی زنان و مردان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

در ششمین روز از هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی، تیم ملی کبدی بانوان ایران عصر امروز جمعه در فینال این مسابقات به مصاف تیم هندوستان رفت که در نهایت با نتیجه ۲۷ بر ۲۴ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد. همچنین تیم ملی کبدی مردان ایران در دیدار فینال این مسابقات به مصاف کره جنوبی رفت و در نهایت توانست حریفش را با نتیجه ۲۶ بر ۱۶ شکست دهد و عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کند.

دیدار تیم‌های ملی کبدی زنان ایران و هند - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی زنان ایران و هند - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی زنان ایران و هند - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی زنان ایران و هند - فینال بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی زنان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
حضور حمید استیلی و هادی ساعی در سالن دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
دیدار تیم‌های ملی کبدی مردان ایران و کره جنوبی - فینال بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018
قهرمانی تیم ملی کبدی مردان ایران در بازی‌های آسیایی 2018