دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان

نیما نجف‌زاده

جمعه ۲ شهریور، تیم‌های پدیده مشهد و پیکان در امام رضا(ع) به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برد ۲ - ۱ پدیده به پایان رسید.

دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان
دیدار تیمهای فوتبال پدیده و پیکان