مهدی دایلاری اصل

برای سومین سال متوالی و به مناسبت ورود آزادگان به میهن عزیزمان، تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران ورزشکار از ۳۱ استان کشور به شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی سفرکرده و به کوه فندقلو اهر صعود کردند.

22 / 1


بلیط قطار