آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا

عبدالرحمان رأفتی

صبح امروز به مناسبت سالروز تولد حکیم ابوعلی سینا مراسم ادای احترام به مقام شامخ این فیلسوف قرن در همدان برگزار شد. در این مراسم که با حضور برخی دانشمندان کشوری و مقامات استانی همراه بود از کتاب القانون تصحیح نجفقلی حبیبی رونمائی شد. همچنین در پایان این مراسم تعدادی از فارغ التحصیلان رشته پزشکی در همدان به ادای سوگند پرداختند.

آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
ّآیت الله غیاث‌الدین طه محمدی امام جمعه همدان در مراسم آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
در این مراسم که با حضور برخی دانشمندان کشوری و مقامات استانی از کتاب القانون تصحیح نجفقلی حبیبی رونمائی شد.
در این مراسم که با حضور برخی دانشمندان کشوری و مقامات استانی از کتاب القانون تصحیح نجفقلی حبیبی رونمائی شد.
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
در این مراسم که با حضور برخی دانشمندان کشوری و مقامات استانی از کتاب القانون تصحیح نجفقلی حبیبی رونمائی شد.
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
سخنرانی حسن بلخاری در مراسم آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا
آیین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام بوعلی سینا