فؤاد اشتری

در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ابقای کرباسیان در وزارت اقتصاد و امور دارایی مخالفت کردند و کرباسیان از مقام وزارت برکنار شد .

34 / 1


بلیط قطار