مراسم ختم اسدالله جاسبی

محمد حسن‌زاده

مراسم ختم اسدالله جاسبی برادر عبدالله جاسبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور شخصیت‌های کشوری در مسجد نور تهران برگزار شد.

عبدالله جاسبی در مراسم ختم برادرش اسدالله جاسبی
حجت الاسلام ابوترابی فرد در مراسم ختم اسدالله جاسبی
محسن هاشمی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
محسن هاشمی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
علی اکبر ولایتی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
علی اکبر ولایتی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
محسن اسماعیلی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی
مجید تخت روانچی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
علی اکبر صالحی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
علی اکبر صالحی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
علی اکبر صالحی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی
علی اکبر ولایتی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
محمدمهدی طهرانچی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی
محمدجواد ظریف در مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی
فرهاد رهبر در مراسم ختم اسدالله جاسبی
محمدجواد ظریف در مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی
حجت الاسلام دعایی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
میرسلیم در مراسم ختم اسدالله جاسبی
منوچهر متکی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
یاسر هاشمی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
منوچهر متکی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی
محمدمهدی طهرانچی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
علی اکبر ولایتی در مراسم ختم اسدالله جاسبی
مراسم ختم اسدالله جاسبی