استقبال از کبدی کاران گلستانی

مصطفی حسن زاده

مراسم استقبال از اعضای گلستانی تیم‌های ملی کبدی که موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی جاکارتا شدند گرگان برگزار شد.

استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی
استقبال از کبدی کاران گلستانی