فرزاد منتی

مراسم استقبال از نازنین رحمانی قایقران کرمانشاهی و دارنده ۲ مدال نقره بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار شد.

12 / 1


بلیط قطار