چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت

محمدحسن اصلانی

چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت با حضور هنرمندان و سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در چارسو تهران برگزار شد.

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، ایازی وکتایون ریاحی بازیگر
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
ازدحام جمعیت پس از خروج از سالن فیلم کامیون
چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
اکران مستند اختلالی به نام اتیسم
پنل تخصصی فیلم دایره مینا
چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
پنل تخصصی فیلم دایره مینا
پنل تخصصی فیلم دایره مینا
پنل فیلم سینمایی کامیون
پنل فیلم سینمایی کامیون
حضور بیماران اتیسم برای اکران مستند اختلالی به نام اتیسم
داریوش مهرجویی کارگردان
داریوش مهرجویی در پنل تخصصی فیلم دایره مینا
داریوش مهرجویی کارگردان
داریوش مهرجویی کارگردان
چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
داریوش مهرجویی کارگردان
چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، ایازی وکتایون ریاحی بازیگر
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
کامبوزیا پرتوی کارگردان
کامبوزیا پرتوی کارگردان
چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
نسرین مرادی بازیگر و کامبوزیا پرتوی کارگردان
چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت
چهارمین روز جشنواره فیلم سلامت