چرا نباید با آمریکا مذاکره کنیم؟

علی علیزاده در بخشی از گفتگوی خود با کیان عبداللهی به سوال "چرا نباید با آمریکا مذاکره کنیم؟" پاسخ می دهد.

پرواز خارجی