خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

بهداد سلیمی پس از سال‌ها تلاش در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم وزنه‌برداری و قهرمانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی، از دنیای وزنه‌برداری خداحافظی کرد.

خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018
خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای وزنه برداری - بازی های آسیایی 2018