کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا

عبدالرحمان رأفتی

صبح امروز مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور ،دکتر مونسان ریاست سازمان میراث فرهنگی ،نمایندگان مجلس ،سفرای کشورهای مختلف اسیایی و مقامات کشوری و استانی در همدان افتتاح شد.این اجلاس از تاریخ ۵ الی ۷ شهریور در همدان برگزار میشود.

محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
سخنرانی محمدناصر نیکبخت استاندار همدان
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
سخنرانی حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
سخنرانی علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
 آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی نماینده ولی فقیه در استان همدان
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا
کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ پایتخت گردشگری آسیا