عبدالرحمان رأفتی

صبح امروز مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸ با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور ،دکتر مونسان ریاست سازمان میراث فرهنگی ،نمایندگان مجلس ،سفرای کشورهای مختلف اسیایی و مقامات کشوری و استانی در همدان افتتاح شد.این اجلاس از تاریخ ۵ الی ۷ شهریور در همدان برگزار میشود.

25 / 1


بلیط قطار