احسان رسولی،مصطفی عسگری

محله باغ فیض، روستایی به همین نام بوده است. روستایی با قدمت هفتصد سال که وجود بقاع امامزادگان حمیده خاتون و سید جعفر از فرزندان امام موسی بن جعفر(ع)، از دلایل قدمت با ارزش این محله محسوب می شوند.ساختار روستایی باغ فیض در دهه ۳۰ از بین رفت و کم کم به محله ای شهری تبدیل شد.از اوسط دهه هفتاد و بخصوص ابتدای دهه ۸۰ و ساخت مجتمع تیرازه محله باغ فیض دستخوش تغییرات فراوانی شد و نماهایی که طی نیم قرن گذشته تقریبا ثابت مانده بود،به یکباره دگرگون شد. ساختمان‌ها قدیمی و باغ های باصفا به مرور تخریب شدند.

34 / 1


بلیط قطار