کاریکاتور/ جان‌مک‌کین خوراک کرم و مور و مار شد

جان مک کین مُرد، تا جمع ناکامان براندازی جمهوری اسلامی در آن دنیا بازهم بیشتر شود! بدون شک، این سرنوشت در انتظار همه‌ی بدخواهان ملت ایران، ازجمله «دونالد ترامپ» خواهد بود؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «خیلی‌ از آن‌ها استخوان‌هایشان هم خاک شد، بدنشان هم در زیرخاک خوراک کرم و مور و مار شد [امّا] جمهوری اسلامی بحمدالله باقدرت سینه سپر کرده ایستاده؛ این آقا هم بدنش خاک خواهد شد، خوراک مار و مور خواهد شد، جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.»

کاریکاتور/ جان‌مک‌کین خوراک کرم و مور و مار شد
کارگزاری فارابی