مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

تیم ملی واترپلوی ایران در دهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، به مصاف تیم قزاقستان رفت که در پایان با نتیجه ۹ بر ۵ مقابل حریفش شکست خورد تا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود. تیم ملی واترپلوی ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های قزاقستان، سنگاپور و کره جنوبی هم گروه بود که ایران با دو پیروزی مقابل سنگاپور و کره جنوبی به یک‌چهارم نهایی بازیهای آسیایی رسید.

مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقه واترپلو ایران و قزاقستان - بازی‌های آسیایی 2018