اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت

محمد صادق نیک گستر

آئین اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت شامگاه چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ با حضور قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و جمعی از هنرمندان در تالار وحدت برگزار شد.

بهروز شعیبی در اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
سروش صحت در اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
کتایون ریاحی در اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
محمد رضا فروتن در اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
مسعود جعفری جوزانی در اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
جایزه ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان "تصویر استاد" توسط وزیر بهداشت به مهدی هاشمی برای ایفای نقش ماندگار دکتر محمد قریب اهدا شد
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت
اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت