گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان

محمد نسایی

به مناسبت دهه امامت و ولایت فستیوال (جشنواره )کافه های سیار با حضور ۱۲ خودرو فست فود و کافی شاپ در پارک بانوان گرگان به مدت ۳ روز در گرگان برگزار میشود.

گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان
گردهمایی کافی شاپ های سیار در گرگان