عزیز بابانژاد

شهرستان پلدختر تنهاقطب تولید انجیر سیاه در کشور معرفی شده و انجیر این منطقه به اقصی نقاط کشور و خارج از کشور نیز صادر می‌شود.انجیر محصول استراتژیک این شهرستان است که باید برند سازی شود.منطقه زیودار با ۱۲روستا و جمعیتی بالغ‌بر ۵ هزار نفر سالانه۲۰هزار تن انجیر تولید می‌کند.سطح زیر کشت این محصول هزار تن است و ۸۵۵هکتار باغ انجیر بارور در منطقه بن لار و زیودار وجود دارد که حدود ۹۲درصد انجیر سیاه استان لرستان و۳۰درصد بازار انجیر سیاه کشوردر این منطقه تأمین می‌شود که حدود ۲۰۰میلیارد تومان ارزآوری دارد

23 / 1


بلیط قطار