قاچاق‌ شبانه آب در دل‌پایتخت!!! سارقان آب‌های زیرزمینی که شبانه استخرهای شمال شهر را پر می‌کنند. در این شرایط بد اقتصادی و کم‌آبی کشور که مردم با آن درگیر می‌باشند. هستند مرفهین بی درد و بی تفاوت که برای استخر‌های خانگی‌شان هر تانکر۱۲هزار لیتری را با مبلغ ۲۰۰هزار تومانی از سازقان آب‌های زیر زمینی خریداری می‌کنند

1 / 1


بلیط قطار