سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی

فرزاد منتی

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح امروز ۷ شهریور ماه در سفر به شهرستان زلزله زده ثلاث‌باجانی تعدادی از بیماران چشم را به صورت رایگان عمل کرد.همچنین ضمن بازدید از طرحه های عمرانی و درمانی, دیداری با اعضای موسسه خیریه نورآوران سلامت داشت که در این مجموعه، خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی
سفر وزیر بهداشت به شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی