حسین استوار

قرارگاه جهادی افسران ولایت در شهر بوشکان و روستاهای حومه در عرصه های اشتغال و کار آفرینی ، بهداشت و درمان ، کشاورزی ، عمرانی ، فرهنگی و مهارت آموزی در حال خدمات رسانی هستند.

40 / 1


بلیط قطار