کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

در یازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ مسابقات دو و میدانی ماده پرتاب دیسک با حضور دو نماینده ایران برگزار شد که احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن توانست با رکورد ۶۵.۷۱ در رده نخست قرار بگیرد و مدال طلای این ماده را بر گردن اندازد. حدادی در بازی های آسیایی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ نیز به مدال طلای پرتاب دیسک رسیده بود و این چهارمین مدال طلای او در بازی‌های آسیایی در ماده پرتاب دیسک بود. حدادی با این مدال به پرافتخارترین ورزشکار تاریخ ایران در ادوار بازی‌های آسیایی تبدیل شد.

تمرینات احسان حدادی قبل از مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی شعر نوشته شده بر روی پیراهن خود را به تصویربردار مسابقات نشان می‌دهد
بهنام شیری در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
بهنام شیری در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
تمرینات احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
حضور تماشگران ایرانی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
سپیده توکلی در مسابقات پرش ارتفاع - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
گریه‌ی احسان حدادی پس از کسب مدال طلا در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
کسب مدال طلای احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
نصرالله سجادی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی 2018 و احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018
مراسم اهدای مدال طلای احسان حدادی قهرمان مسابقات پرتاب دیسک - بازی‌های آسیایی 2018