مرتضی جابریان

به مناسبت عید غدیرخم ۱۲۴ هزار پرس غذای گرم در قالب طرح ضیافت علوی در خوزستان پخت و توزیع شد.

24 / 1


بلیط قطار