محمدعلی مریزاد

همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیرخم مراسم عمامه‌گذاری طلاب حوزه علمیه قم در دفاتر و بیوت مراجع عظام تقلید برگزار شد.در این مراسم طلاب به دست حضرات آیات مراجع تقلید صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و شبیری زنجانی معمم شده و به لباس شریف روحانیت درآمدند.

25 / 1


بلیط قطار