مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

حامد ملک‌پور

الهام بهرامی نماینده وزن ۴۸ کیلوگرم سامبو ایران در نخستین مبارزه شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.پیش از این نیز سهیل جمال آبادی نخستین نماینده سامبو کشورمان در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم مردان در همان نخستین مبارزه خود برابر "دژومی خسنی" از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزی
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018
مسابقات سامبو - بازی‌های آسیایی 2018