دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان

مهدی دایلاری

به مناسبت عید غدیرخم، دوازدهمین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی سوارکاری جام ستارخان، پنجشنبه ۸ شهریور ماه با برنامه های متعدد فرهنگی هنری، رقابت‌های کورس سوارکاری‌، کوچ پاییزه عشایر، تیراندازی با کمان روی اسب، پاراموتور، چوکان، رقابت‌های بومی و محلی از جمله طناب کشی، دومیدانی، نمایشگاه صنایع دستی و بازارچه‌های محصولات و توانمندی های عشایری و گردشگری در روستای کرویق ورزقان برگزار شد.

دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان
دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی جام ستارخان در ورزقان