نذر آب

عرفان کوچاری

از دو سال پیش سطح بارش ها در استان سیستان و بلوچستان تنها به حدود ۷ میلیمتر کاهش یافته است و این مسئله در کنار بسته رودهیرمند وضع آب را وخیم تر کرده است. چاه ها خشک شده اند و مردم جهت نیازهای کشاورزی و دامپروری مجبور به استفاده از سیستم لوله کشی شده اند و این فشار مضاعف بر سیستم باعث قطعی آب شده است.حال هلال احمر با طرح ((نذر آب)) با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال به کمک آب و فاضلاب شتافته است و با توزیع تانکر در میان روستاها موجب افزایش راندمان توزیع آب و بالا رفتن بهداشت انتقال آب شده است.

سازمان هلال احمر حین سرکشی به مناطق برای تحویل تانکرها بسته کمکی ارزاق به خانواده های نیازمند اهدا می کند.
دبه های آب جزو جدا ناپذیر مردم سیستان و بلوچستان شده اند
اهالی روستاهای جهت شست و شوی ظروف برای صرفه جویی در آب جیره بندی مسافت های طولانی را طی میکنند و خود را به رودخانه یا چشمه های اطراف می رسانند.
مهندس مصفا معاون سازمان هلال احمر استان سیستان و بلوچستان در حال ارزیابی آب تانکر یکی از روستاها است.
دختری از روستاهای اطراف شهر میرجاوه
دبه های آب جزو جدا ناپذیر مردم سیستان و بلوچستان شده اند
سرکشی نیروهای سازمان هلال احمر به دورترین روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
زنی در حال آوردن آب از چاهی نیمه خشک است.
تانکرهای آب و فاضلاب عموما هر دو روز یک بار برای پر کردن آب تانکرهای هلال احمر اقدام می کنند.
تانکرها در ظرفیت های 500 تا 2000 لیتر نسبت به جمعیت روستا توزیع می شوند.
آب رسانی سقایی یعنی در طول روز تانکرهای آب وارد روستاها می شود و مردم با گالن‌ها و ظرف هایی که در دست دارند در صف‌های طولانی بایستند تا از آب پر کنند.
عموما وظیفه انتقال آب از تانکرها به منزل بر عهده زنان و کودکان است.
سرکشی نیروهای سازمان هلال احمر به دورترین روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان
عموما وظیفه انتقال آب از تانکرها به منزل بر عهده زنان و کودکان است.
طرح ((نذر آب))
عموما وظیفه انتقال آب از تانکرها به منزل بر عهده زنان و کودکان است.
طرح ((نذر آب))
کودکان در حال پر کردن ظرف های آب خانوار خود هستند.
طرح ((نذر آب))
نمایی روستای عشایر بخش لادیز در میرجاوه
عموما وظیفه انتقال آب از تانکرها به منزل بر عهده زنان و کودکان است.
طرح ((نذر آب))
سازمان هلال احمر حین سرکشی به مناطق برای تحویل تانکرها بسته کمکی ارزاق به خانواده های نیازمند اهدا می کند.
طرح ((نذر آب))
عموما وظیفه انتقال آب از تانکرها به منزل بر عهده زنان و کودکان است.
عموما وظیفه انتقال آب از تانکرها به منزل بر عهده زنان و کودکان است.
سازمان هلال احمر حین سرکشی به مناطق برای تحویل تانکرها بسته کمکی ارزاق به خانواده های نیازمند اهدا می کند.
عموما وظیفه انتقال آب از تانکرها به منزل بر عهده زنان و کودکان است.