نشست خبری رئیس سازمان بسیج مستضعفین

فؤاد اشتری

نشست خبری سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح روز شنبه ۱۰ شهریور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
نشست خبری رئیس سازمان بسیج مستضعفین
نشست خبری رئیس سازمان بسیج مستضعفین
نشست خبری رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
نشست خبری رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین